แบบทดสอบ The Epworth Sleepiness Scale

แบบทดสอบนี้จะทำให้ท่านทราบว่า ท่านมีความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับหรือไม่ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ท่านมีโอกาสงีบหลับหรือเผลอหลับโดยที่ไม่ได้รู้สึกอ่อนเพลีย มากหรือน้อยเพียงใด
0 = ไม่เคยเลย
1 = มีโอกาสเล็กน้อย
2 = มีโอกาสปานกลาง
3 = มีโอกาสสูงมาก
———————————————————————————-
เหตุการณ์
1. ขณะนั่งอ่านหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2. ขณะดูโทรทัศน์
3. ขณะนั่งเฉย ๆ นอกบ้านในที่สาธารณะ เช่น ในห้องประชุม หรือโรงภาพยนตร์
4. ขณะนั่งเป็นผู้โดยสารในรถ เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง
5. ขณะนั่งเอนหลังพักผ่อนช่วงบ่ายตามโอกาส
6. ขณะนั่งและพูดคุยกับผู้อื่นอยู่
7. ขณะนั่งเงียบ ๆ หลังกินอาหารกลางวันโดยไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8. ขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องหยุดนิ่ง 2-3 นาที ตามจังหวะการจราจร

ตอบทุกข้อ แล้วให้คะแนนกับทุกข้อ ตั้งแต่ 0-3 คะแนน
———————————————————————————-
คะแนนรวม
1-4 คุณไม่ได้มีอาการง่วงนอน ถ้ามีอาการอื่นๆ หรือเสียงนอนกรนเป็นที่รำคาญ ควรเข้ารับการปรึกษาแพทย์
5-8 คุณมีแนวโน้มง่วงนอน ควรเข้ารับการตรวจ
9-15 คุณง่วงนอนมาก ควรเข้ารับการรักษาเร่งด่วน
16 ขึ้นไป ง่วงนอนอันตรายมาก ควรเข้ารับการรักษาเร่งด่วน

ที่มา: http://www.vitalsleepclinic.com/sleepscale.php

  Call Now Button